Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky studia Architekrara pro smluvní vztahy s jejími zákazníky. (dále jen „Obchodní podmínky“). Právní vztahy se spotřebitelem se řídi Obchodními podmínky pouze v tom rozsahu, v jakém neodporují právním předpisům vztahujícím se na ochranu spotřebitele či ujednáním o spotřebitelských smlouvách.